POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Site-ul Digital Innovation Zone („Site-ul”) este operat de Asociația Digital Innovation Zone-Zona de Inovare Digitală. Asociația Digital Innovation Zone-Zona de Inovare Digitală poate fi menționat în această politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Rolul acestei politici este de a informa utilizatorii cu cont în Platformă cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, în calitate de operator, în conformitate cu legislația protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”).

În calitate de vizitator al Platformei, datele tale vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Cookies pe care te rugăm să o consulți.

În această politică veți găsi detalii despre:

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM ȘI DE CE

Pentru a putea furniza funcționalitățile Site-ului în conformitate cu prevederile din Termeni și Condiții utilizăm datele pe care le furnizezi în formularele de înscriere sau dacă aplici la oportunitățile publicate pe Site.

Unele funcționalități ale Site-ului au ca scop evaluarea nivelul de maturitate digitală al companiei tale. Instrumentul este gratuit și analizează o serie de dimensiuni de business, mai precis: strategia digitală de afaceri, pregătirea digitală, nivelul de digitalizare human-oriented, managementul datelor, automatizare și digitalizare sustenabilă.

Putem folosi datele de contact pe care ni le furnizezi pentru a te contacta în vederea realizării unor studii de piață sau sondaje de opinie, pe baza interesului nostru legitim. Acest lucru ne ajută să înțelegem impactul produselor și serviciilor pe care le oferim, să le îmbunătățim și să îți livrăm conținut și produse sau servicii de calitate. Dacă nu dorești să fii contactat în acest scop, te rugăm să ne spui, iar noi vom ține cont de opțiunea ta.

Prin participarea la un eveniment – conferință, grup de lucru, webinar, organizat de către partenerii DIZ din consorțiul Digital Innovation Zone, în cadrul Proiectului ”DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, acronim eDIH-DIZ, cod 101083392, dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată, conform Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

Pentru îndeplinirea unor indicatori în cadrul Proiectului eDIH-DIZ, în cadrul evenimentelor organizate, se vor efectua fotografii cu participanții (considerate date cu caracter personal), iar o parte dintre acestea vor fi publicate pe site-ul proiectului https://digital-innovation.zone/ sau pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn, din contul oficial al proiectului:

Termenul de păstrare a acestor fotografii este pentru perioada alocată îndeplinirii scopurilor pentru care v-ați dat consimțământul (perioada desfășurării proiectului și perioada ulterioară de sustenabilitate). Operatorul asigură persoana vizată privind respectarea procedurilor interne referitoare la menținerea și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare. Fotografiile nu vor fi transferate către terți.

Datele cu caracter personal (fotografiile) nu vor fi folosite în alt scop decât cel enunțat anterior. Vă facem cunoscut că, față de aceste scopuri de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul (pentru toate sau doar pentru unul dintre ele), printr-o solicitare transmisă în scris, către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, sau prin e-mail, către Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal (cpdcp@groups.tuiasi.ro).

Organizarea conferintelor:

Evenimentele Digital Innovation Zone sunt organizate de Asociația Digital Innovation Zone – Zona de Inovare Digitală (și partenerii DIZ din consorțiul Digital Innovation Zone, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Atelierul de Idei, Grapefruit, Imago-Mol Cluster, Iceberg+, Romsoft, Strongbytes, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi’’ Iași (TUIASI), Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa’’), un HUB european de inovare digitală care sprijină transformarea și inovația digitală în rândul IMM-urilor și instituțiilor publice din sectoarele de sănătate și producție.

Utilizarea materialelor fotografice și video:

Asociația Digital Innovation Zone – Zona de Inovare Digitală preia materiale fotografice și video ale participanților la evenimente. În înregistrarea la o conferință, recunoașteți că este posibil să includem imagini cu dumneavoastră intacte sau parțial pentru materialele utilizate în diverse publicații, comunicate de presă, activități promoționale sau alte eforturi conexe. Acest material poate apărea și pe site-ul Digital Innovation Zone sau pe paginile de social media conexe.

Utilizarea rețelelor sociale pentru a partaja informații:

Digital Innovation Zone salută și încurajează utilizarea rețelelor sociale de către participanți. Ca o curtoazie față de alți membri, precum și față de prezentatorii de la astfel de evenimente, vă rugăm să respectați eticheta acceptată în rețelele sociale.

PRELUCRĂRI PENTRU CARE AVEM NEVOIE DE ACORDUL TĂU

Poți alege ce informații dorești să primești pe e-mail în conformitate cu Termenii și Condițiile. Ulterior te poți răzgândi sau poți actualiza informațiile respective.

CATEGORIILE DE DESTINATARI ȘI STATELE CĂTRE CARE SE TRANSFERĂ DATELE TALE

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ prelucrează datele pe teritoriul României și poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: entitățile din Ecosistemul ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, cum ar fi furnizorii de servicii IT.

Următoarele date sunt stocate și prelucrate de către ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ , în baza prevederilor art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR având interesul legitim de a furniza o experiență optimă în cadrul oportunităților de aplicare: nume, prenume, adresă de email, nr de telefon, localitate – pentru persoane fizice, și respectiv, nume companie, număr angajați, nume, prenume, adresa de email, nr. de telefon, localitate – în cazul entităților cu personalitate juridică. Datele personale colectate de către ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ sunt stocate și prelucrate, conform legii, pentru a asigura înscrierea și participarea în cadrul oportunităților sau evenimentelor fizice sau online, organizate în colaborare cu ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, precum și pentru a oferi sprijin și informații adiționale legat de activitatea ASOCIAȚIEI DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ.

DURATA PRELUCRĂRII

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele sau serviciile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI

Dreptul la informare: cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul de acces la date: poți solicita și primi o confirmare de la ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ cu privire la prelucrările de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.).

Dreptul de rectificare: a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete prin intermediul Site-ului.

Dreptul de ștergere: cu privire la o parte sau toate datele tale. Este important să reții că nu vom putea da curs cererii în toate cazurile, de exemplu, atunci când legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim sau pentru apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării: poți solicita să nu utilizăm datele, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea ta.

Dreptul la portabilitate: poți cere ca datele să-ți fie furnizate, de exemplu, prin e-mail.

Dreptul la opoziție.

Te poți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al ASOCIAȚIEI DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ. Pentru a putea analiza corect situația și a lua o decizie îți recomandăm să ne explici situația ta particulară și de ce te opui prelucrării atunci când formulezi cererea.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată: prin intermediul platformei nu desfășurăm astfel de prelucrări.

Dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrăm datele pe baza acordului tău. Este important să știi că retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor, iar prelucrările efectuate în alt temei, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

Dreptul de a formula plângere: dacă ești nemulțumit/ă, te poți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

În măsura în care îți exerciți oricare dintre drepturile de mai sus, te rugăm să ne furnizezi detaliile necesare ca să putem identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de exercitare impuse de lege. Cu cât ne furnizezi mai multe detalii despre problema ta, cu atât putem să te ajutăm mai eficient.

Pentru mai multe detalii cu privire la exercitarea drepturilor, ne poți contacta oricând printr-o solicitare adresată responsabilului privind protecția datelor la adresa de e-mail cpdcp@groups.tuiasi.ro – canal dedicat aspectelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ va publica pe această pagină o versiune actualizată. Prin consultarea frecventă a acestei pagini poți să te asiguri că ai cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ.

Platforma poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea ASOCIAȚIEI DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ și cu privire la care ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu poartă nicio responsabilitate. Dacă accesezi aceste website-uri prin intermediul Platformei, ar trebui să consulți politicile de confidențialitate ale acestora.

© 2024 DIGITAL INNOVATION ZONE™. All Rights Reserved.